لیزر فیبری فمتوثانیه ROJA-fs-1550

طول موج مرکزی ۱۵۶۵nm
طول پالس ۴۰۰fs>
توان متوسط ۸mW
انرژی پالس ۴۰۰pJ
نرخ تکرار ۲۰MHz
پهنای باند طیفی ۱۳nm
نوع خروجی فیبری
تمام فیبری
قابل حمل
اندازه کوچک
کاربری آسان
نرخ تکرار بالا
عدم نیاز به تنظیم
کیفیت پرتو خروجی بالا
پایداری توانی و طیفی بالا
فاصله یابی لیزری
کاربردهای امنیتی
کاربردهای مخابرات نوری
اندازه گیری خواص غییرخطی فیبرهای نوری
تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهشی در اپتیک و فوتونیک

دانلود کاتالوگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *