لیزر فیبری فمتوثانیه ROJA-fs-1550-A.SE

 طول موج مرکزی  ۱۵۷۰nm
 طول پالس ۱۰۰fs >
 توان متوسط ۳۰mW<
 انرژی پالس  ۷۰۰pJ∼
نرخ تکرار  ۴۳٫۵MHz
 پهنای باند طیفی  ۷۵nm>
نوع خروجی  فضای آزاد
تمام فیبری
قابل حمل
اندازه کوچک
کاربری آسان
نرخ تکرار بالا
عدم نیاز به تنظیم
کیفیت پرتو خروجی بالا
پایداری توانی و طیفی بالا
تولید امواج تراهرتز
تولید منبع ابرپیوستار
مقطع نگاری همدوس نوری (OCT)
تصویربرداری پزشکی و بیولوژیکی
طیف سنجی فوق سریع با توان تفکیک بالا
تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهشی در اپتیک و فوتونیک
تصویر برداری بر پایه میکروسکوپ چند فوتونی
تصویربرداری بر پایه میکروسکوپ غیرخطی (SHG,THG,..)

دانلود کاتالوگ

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *