لیزر فیبری فمتوثانیه ROJA-fs-1550-A

طول موج مرکزی ۱۵۶۵nm
طول پالس ۲۰۰fs>
توان متوسط ۲۱۰mW
انرژی پالس ۱۰nJ
نرخ تکرار ۲۰MHz
پهنای باند طیفی ۲۲nm
نوع خروجی فیبری
تمام فیبری
قابل حمل
اندازه کوچک
کاربری آسان
نرخ تکرار بالا
عدم نیاز به تنظیم
کیفیت پرتو خروجی بالا
پایداری توانی و طیفی بالا
تولید امواج تراهرتز
تولید منبع ابرپیوستار
مقطع نگاری همدوس نوری (OCT)
طیف سنجی فوق سریع با توان تفکیک بالا
تصویربرداری بر پایه میکروسکوپ چند فوتونی
تصویربرداری بر پایه میکروسکوپ غیرخطی (SHG-THG-..)
تحقیقات آزمایشگاهی و پژوهشی در اپتیک

دانلود کاتالوگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *